Shree Ahoi Mata Aarti

Shree Ahoi Mata Aarti

श्री अहोई माता की आरती

To Print Picture -- Right Click -- Print Picture...

Ahoi Mata Aarti

Shree Ahoi Mata Aarti- English Text

Jai Ahoi Mata Jai Ahoi Mata.
Tumko Nisdin Dhyavat Hari Vishnu Dhata.
Jai Ahoi Mata.
Brahamni Rudrani Kamla tu he hai Jag Datta.
Surya Chandrama Dhyavat Narad Rishi Gatta.
Jai Ahoi Mata.
Mata Roop Niranjan Sukh Sampatti Datta.
Jo koi Tumko Dhyavat Nit Mangal Patta.
Jai Ahoi Mata.
Tu he hai Pataal Basanti tu he hai Sukh Datta.
Karma Prabhav Prakashak Jagniddhi se Trata.
Jai Ahoi Mata.
Jis Ghar Tharo Vaas wahi mein Gunna atta.
Kar na sake soi kar le Mann nahi Ghabrata.
Jai Ahoi Mata.
Tum bin Sukh na hovay Putra na koi Patta.
Khaan-Paan ka vaibhav tum bin nahi atta.
Jai Ahoi Mata.
Subh gun Sundar Yukta Sheer Niddhi Jatta.
Ratan Chaturdarsh tokun koi nahi Patta.
Jai Ahoi Mata.
Shree Ahoi Ma ki Aarti jo koi gatta.
Ur Umang Atti Upjay Paap Uttar Jatta.
Jai Ahoi Mata.