Gomata Aarti (गौमाता आरती)

Shree Gomata Aarti

To Print Picture -- Right Click -- Print Picture...

Gomata Aarti

Gomata Aarti - English text

Aarti Shri Gaiya Maiya Ki,
Aarti Harni Viswadhaiya Ki

Arthkaam Saddharm Pradaayini,
Avichal Amal Muktipadyaini

Sur Maanav Saubhagyavidhayini,
Pyaari Pujya Nand Chaiya Ki

Akhil Vishwa Pratipaalini Maata,
Madhur Amiy Dugdhanan Prabdaata

Rog Shok Sankat Paritrata,
Bhavsaagar Hit Drid Naiya Ki

Aayu Oj Aarogyavikaashini,
Dukh Dainya Vivek Budhi Daiya Ki

Sevak Ho Chahe Dukh Daayi,
Saa Pay Sudha Piya Vati Maayi

Shatru Mitra Sabko Sukhdaayi,
Sneh Swabhaav Vishwa Jaiya Ki

Welcome !

Kathas Aarti Mantra Shaloka Pooja Chalisa Bhajan