Shree Parvati Mata Aarti
श्री पार्वती माता आरती

Parvati Mata Aarti

To Print Picture -- Right Click -- Print Picture...

Parvati ji Ki Aarti

Parvati Aarti - English text

Jai Parvati Mata Jai Parvati Mata
Brahma Sanatan Devi Shubh Fal Kada Data
Arikul Pada Vinasin Jaisevak Trata
Jag Jivan Jagdamba Harihar Gun Gata. Jai..

Singh Vahan Saajey Kundal Hai Saatha
Dev Vadhu Jahan Gaavat Niratya Karat Tatha. Jai..

Satyug Sheel SuSundar Naam Sati Kahlata
Hemachal Ghar Janmi Sakhiyan Rang Rata. Jai..

Shumbh Nishumh Vidaarey Hemachal Syata
Sahas Bhuja Tanu Dharkey Chakra Liyu Hatha. Jai..

Shrishti Roop Tumhi Janini Shiv Sang Rang Rata
Nandi Bhringibin Lahi Sara Mad Mata. Jai..

Devan Araj Karat Hum Chit ko Laata
Gaavat De De Taali Man Mein Rang Raata Jai..

Shri Pratap Aarti Maiya Ki Jo Koi Gaata
Sada sukhi Rehta Sukh Sampati Paata. Jai..

Welcome !

Kathas Aarti Mantra Shaloka Pooja Chalisa Bhajan