Jago Bansiware Lalna moore
जागो बंसीवारे ललना

Jago Bansiware Lalna moore

To Print -- Right Click -- Print Picture

Jai Krishna Hare

Jago Bansiware Lalna moore pyare- English text

Jago Bansiware Lalna moore pyare.

Rajni beeti bhor bhayo hai ghar ghar khulay kiwade.
Gopi dahi mathat suniyat hai kangna ki jhankare..

utho lalji bhor bhayo hai sur nar thade dwaray.
Gwalbal sab karat kolahal jai jai shabad uchare..

Makhan roti hath main leejay gauaan  kay rakhware.
Meera kay prabhu giridhar nagar sharan aaya ko tare..