Bhagto Ko Darshan de Gayi
भक्तों को दर्शन दे गई

Tera Chola Bhi Lal

To Print -- Right Click -- Print Picture

Tera Chola Bhi Lal

Tera Chola Bhi Lal - English text

Tera Chola bhi lal, Tera Chuda bhi lal
Tera lalo lal shringar Ma, De darshan ek bari.
Ma, De darshan ek bari.
Bhagt khade darshan no, De darshan ek bari.
Meri Ma de darshan ek bari.
Tera Chola bhi lal, Tera Chuda bhi lal..
Akabar raje julam kamaya, jeeto pe neer bhaya.
jagmag jot jale din raati, jeeto ka roop savaya
Meri Ma jeeto ka roop savaya.
Tera Chola bhi lal, Tera Chuda bhi lal..
Kin kin Maiya tera bhawan banaya, kis ne chavar dhulaya.
Panja panja pandava ne bhavan banaya, Arjun ne chavar dhulaya
Meri Ma Arjun ne chavar dhulaya.
Tera Chola bhi lal, Tera Chuda bhi lal..
Nange nange pary raja Akbar aaya, Sone ka chatar chadaya.
Chatar chada ke bholan baksha ke, Charni sheesh jhukaya
Meri Ma Charni sheesh jhukaya
Tera Chola bhi lal, Tera Chuda bhi lal..
Bhagt khade darshan no, De darshan ek bari.
Meri Ma de darshan ek bari.
Tera Chola bhi lal, Tera Chuda bhi lal..
 

Welcome !

Kathas Aarti Mantra Shaloka Pooja Chalisa Bhajan