Shree Ramayana Aarti
श्री रामायण जी की आरती

Shree Ramayana Aarti

To Print Picture -- Right Click -- Print Picture...

Ramayana ji Ki Aarti

Shree Ramayana ji Ki Aarti- English Text

Aarti Shri Ramayan ji ki, kirti kalit lalit Siya-pi ki II
Gavat Brahmadik Muni Narad, Valmiki vigyan visharad II
Shuk Sanakadi Shesh aru Sarad, barni Pavansut kirti niki II1II
Aarti Shri Ramayan ji ki,...

Gavat Ved Puran ashtdash, chhahon Shastra sab granthan ko ras II
Munijan dhan santan ko sarbas, sar ansh sammat sab-hiki II2II
Aarti Shri Ramayan ji ki,...

Gavat Santat Shambhu Bhavani, aru ghatsambhav muni vigyani II
Vyas adi kavibarj bakhani, Kakbhushundi Garur ke hi ki II3II
Aarti Shri Ramayan ji ki,...

Kalimal harni vishay ras phiki, subhag singar mukti yuvati ki II
Dalan rog bhav muri ami ki, tat mat sab vidhi Tulsi ki II4II
Aarti Shri Ramayan ji ki,...

Welcome !

Kathas Aarti Mantra Shaloka Pooja Chalisa Bhajan