108 Names of Durga - Durga Ashtottara Shatanamavali

Baisakhi

Click Here for Durga Ashtottra Shatanamavalli in Hindi Text

1. om shriyai namah
2. om umayai namah
3. om bharatyai namah
4. om bhadrayai namah
5. om sharvanyai namah
6.  om vijayayai namah
7. om jayayai nama
8. om vanyai namah
9. Om sarvagatayai namah
10. om gauryai namah
11. om varahyai namah
12. om kamalapriyayai namah
13. om sarasvatyai namah
14. om kamalayai namah
15. om mayayai namah
16. om matangyai namah
17. om aparayai namah
18. om ajayai namah
19. om shankabharyai namah
20. om shivayai namah
21. om chandayai namah
22. om kundalyai namah
23. om vaishnnavyai namah
24. om kriyayai namah
25. om shriyai namah
26. om aindrayai namah
27. om madhumatyai namah
28. om girijayai namah
29. om subhagayai namah
30. om anbikayai namah
31. om tarayai namah
32. om padmavatyai namah
33. om hansayai namah
34. om padmanabhasahodaryai namah
35. om aparnayai namah
36. om lalitayai namah
37. om dhatryai namah
38. om kumaryai namah
39. om shikhavahinyai namah
40. om shanbhavyai namah
41. om sumukhyai namah
42. om maitryai namah
43. om trinetrayai namah
44. om vishvaroopinyai namah
45. om aaryayai namah
46. om mridanyai namah
47. om hinkaryai namah
48. om krodhinyai namah
49. om sudinayai namah
50. om achalayai namah
51. om sookshmayai namah
52. om paratparayai namah
53. om shobhayai namah
54. om sarvavarnayai namah
55. om harapriyayai namah
56. om mahalakshmyai namah
57. om mahasiddhayai namah
58. om svadhayai namah
59. om svahayai namah
60. om manonmanyai namah

Welcome !

Kathas Aarti Mantra Shaloka Pooja Chalisa Bhajan